ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα mosaiclamps.gr

Το mosaiclamps.gr αποτελεί το διαδικτυακό κατάστημα πώλησης της ετερόρρυθμης εταιρείας Μπαμπάτσικος  Γεώργιος και ΣΙΑ Ε.Ε.  (αρ. ΓΕΜΗ 170029158000 ), η οποία εδρεύει επί της οδού Σκουφών αρ. 1 Χανιά Κρήτης, ΤΚ 73131 με ΑΦΜ 802104517, τηλ: 0030 2821002850 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected] εφεξής καλούμενη για λόγους συντομίας η «Επιχείρηση»).

Η χρήση της ως άνω ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος της Επιχείρησης διέπεται αποκλειστικά από τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις. Κάθε χρήστης ο οποίος εισέρχεται και κάνει χρήση της ως άνω ιστοσελίδας ή συναλλάσσεται με το ηλεκτρονικό κατάστημα (εφεξής καλούμενος για λόγους συντομίας ο Χρήστης ή ο Πελάτης) συναινεί ρητά και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, καθώς και τους όρους πώλησης και Όρους Προσωπικών Δεδομένων και Cookies.

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να αλλάζει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας mosaiclamps.gr ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη σχετική ενημέρωση των χρηστών. Οι Χρήστες φέρουν την ευθύνη να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης. Η Επιχείρηση ενημερώνει τους χρήστες μέσω της παρούσας ιστοσελίδας για οποιεσδήποτε αλλαγές στους όρους των συναλλαγών.

Με την είσοδό τους στην ιστοσελίδα και την συναλλαγή τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα Χρήστες της ιστοσελίδας και οι Πελάτες του καταστήματος δηλώνουν ρητά και υπεύθυνα ότι είναι ενήλικοι και ότι δεν στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. Απαγορεύεται η χρήση της ιστοσελίδας ανηλίκους ή από άτομα τα οποία στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. Αν κάποιος Χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας ιστοσελίδας υποχρεούται να απέχει από αυτή καθώς και από τη συναλλαγή του με το ηλεκτρονικό κατάστημα.

1. Παρεχόμενες πληροφορίες και διαθέσιμα προϊόντα

Η Επιχείρηση δεσμεύεται ρητά για την ταυτότητα των  προϊόντων τα οποία διατίθενται στο ηλεκτρονικό της κατάστημα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των παρεχόμενων για αυτά πληροφοριών και την περιγραφή τους. Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά ή τεχνικά λάθη τα οποία προέκυψαν ακούσια, από σφάλμα ή παραδρομή, ή λόγω τεχνικής βλάβης ή ανωτέρας βίας, στα πλαίσια της καλής πίστης.

2. Αποποίηση Εγγυήσεων και Περιορισμός Ευθύνης

Η Επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν τεχνικά προβλήματα που μπορεί να παρουσιαστούν στους Χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο ή κατά την διάρκεια της επίσκεψής τους σε αυτό.

Η Επιχείρηση δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα για μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/ και υπηρεσίες ή/ και πληροφορίες, ή κακόβουλο λογισμικό το οποίο πιθανόν διέθεσαν/ διέδωσαν μέσω της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Όπου ο παρών διαδικτυακός τόπος εμπεριέχει παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, η Επιχείρηση για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών καθώς και για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο Χρήστης λαμβάνει πρόσβαση σε αυτές κατόπιν δικής του επιλογής και ευθύνης.

Η Επιχείρηση δεν μπορεί να εγγυηθεί για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών που προβάλλονται στην ιστοσελίδα της ή/και στο ηλεκτρονικό της κατάστημα.

Η Επιχείρηση δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν υφίστανται σφάλματα στις παρεχόμενες πληροφορίες, φωτογραφίες ή την περιγραφή των προβαλλόμενων προϊόντων.

Το σύνολο του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος διατίθεται “ως έχει” και η Επιχείρηση δεν παρέχει ουδεμία εγγύηση σε ό,τι αφορά τα προβαλλόμενα στον ιστότοπό της προϊόντα, τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης τους κ.ο.κ..

Η Επιχείρηση δεν φέρει καμία υποχρέωση αποζημίωσης ή χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης από τις ως άνω αιτίες ή λόγω της μη έγκαιρης παράδοσης των προϊόντων και της παροχής των υπηρεσιών της στους Πελάτες.

Η Επιχείρηση αποποιείται την όποια ευθύνη της για τις τυχόν ζημίες τις οποίες υπέστησαν οι Χρήστες και οι Πελάτες της, από τη χρήση του ιστοτόπου της, του ηλεκτρονικού της καταστήματος, των προϊόντων και των υπηρεσιών της.

3. Υποχρεώσεις Χρηστών/ Πελατών

Κάθε Χρήστης είναι ελεύθερος κάνει χρήση της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος με δική του ευθύνη. Η χρήση της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος υπόκεινται στην κείμενη εθνική και ενωσιακή νομοθεσία και το Διεθνές Δίκαιο και ο Χρήστης/Πελάτης δεσμεύεται στην τήρηση αυτών.

Ο χρήστης της ιστοσελίδας mosaiclamps.gr αποδέχεται ότι δεν θα χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό κατάστημα της Επιχείρησης για αποστολή, δημοσίευση, και γενικά με οποιοδήποτε τρόπο μετάδοση παράνομου, βλαβερού, απειλητικού, ρατσιστικού, προσβλητικού, ενοχλητικού, συκοφαντικού, δυσφημιστικού, χυδαίου, άσεμνου, λιβελογραφικού ή επιβλαβές προς τους ανηλίκους περιεχομένου, ή οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο δεν επιτρέπεται να επικοινωνήσει και να μεταδώσει σύμφωνα με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο. Η επίσκεψη στον διαδικτυακό τόπο της Επιχείρησης και η συναλλαγή με το ηλεκτρονικό της κατάστημα πρέπει να λαμβάνει χώρα με τρόπο που να μην εμποδίζεται η χρήση τους από τρίτους.

Οι χρήστες με την χρήση της ιστοσελίδας ή/και τη συναλλαγή τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα εγγυώνται ότι δεν θα εισβάλλουν και θα τοποθετούν ιούς λογισμικού ή οποιουδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα, ότι δεν θα παρενοχλήσουν τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και περιεχόμενο, ότι δεν θα χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

Ο Χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί την παρούσα ιστοσελίδα ή/και να συναλλάσσεται με το ηλεκτρονικό της κατάστημα σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις, που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία αυτών ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των προϊόντων και των υπηρεσιών της Επιχείρησης.

4. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου της Επιχείρησης και του ηλεκτρονικού της καταστήματος (διακριτικός τίτλος, σήμα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες, κείμενο) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Επιχείρησης, η οποία προστατεύεται από το εθνικό, ενωσιακό και διεθνές δίκαιο. Στο διαδικτυακό τόπο ή/και στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Επιχείρησης δύναται να προβάλλονται και έργα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων για τα οποία η Επιχείρηση έχει λάβει νόμιμη άδεια. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να “φορτωθεί”, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Οι χρήστες δεν θα πρέπει να παραπλανούν ως προς τον πραγματικό δικαιούχο του περιεχομένου του ιστοτόπου.

Τα ονόματα, σήματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα, που αντιπροσωπεύουν την Επιχείρηση ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, ανήκουν αποκλειστικά στην Επιχείρηση ή στα τρίτα μέρη και είναι προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων και εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκλαμβάνεται ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Επομένως δεν βαρύνουν την Επιχείρηση, ευθύνες, που απορρέουν από την με οποιονδήποτε τρόπο χρήση από τρίτους των ανωτέρω σημάτων και διακριτικών γνωρισμάτων των τρίτων μερών.

5. Υπερσύνδεσμοι σε άλλους ιστότοπους (links)

Η Επιχείρηση δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων στα οποία παραπέμπει μέσω συνδέσμων, υπερσυνδέσμων και άλλων διαφημίσεων και συνεπώς δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες τις οποίες οι Χρήστες ήθελε υποφέρουν από την μετάβασή του σε αυτές.

6. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Διαφωνίες

Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας συμφωνούν αυτόματα ότι οι συγκεκριμένοι Όροι Χρήσης υπόκεινται στους Νόμους του Ελληνικού Κράτους σχετικά με όποια διαφωνία προκύψει μεταξύ των χρηστών και της Επιχείρησης.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Επιχείρησης και του επισκέπτη / χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών της και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Οποιαδήποτε διαφωνία που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με την χρήση της ιστοσελίδας mosaiclamps.gr ή με τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτής, θα γίνεται κατ’ αρχάς προσπάθεια να επιλυθεί εξωδικαστικά. Σε περίπτωση μη επίτευξης τέτοιου είδους επίλυσης, αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια του Χανίων Κρήτης.

logo mosaiclamps 1064x569 1 e1652103692719